კომპანია „LST“–ს დამფუძნებლები არიან წარმატებული იურისტები, რომელთაც აქვთ ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და კერძო კომპანიებში მუშაობის დიდი გამოცდილება.

 

 

"LST" გაგიწევთ მომსახურებას სამართლის შემდეგ დაგებში:
- სამოქალაქო სამართალი;
- სამეწარმეო სამართალი;
- სადაზღვევო სამართალი;

 

 

 

ჩვენს შესახებ


კომპანია „LST“ გთავაზობთ მრავალმხრივ, ხარისხიან, კვალიფიციურ, ოპერატიულ და საიმედო იურიდიულ მომსახურებას. ჩვენ დავიცავთ თქვენს უფლებებსა და ინტერესებს როგორც კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოების წინაშე, უზრუნველვყოფთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და არბიტრაჟში.


ჩვენ გაგიწევთ ამომწურავ სამართლებრივ კონსულტაციებს და სრულ იურიდიულ მომსახურებას ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, შრომით, სამეწარმეო, საბაჟო და საგადასახადო  ურთიერთობებში, ინტელექტუალური სამართლის, სადაზღვევო და სამშენებლო სფეროებში.


კომპანია „LST“–ს ამოცანაა უზრუნველყოს თითოეული კლიენტი მაქსიმალურად მოქნილი მომსახურების პირობებით, მათი მოთხოვნებისა და ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით.


 

 

                 

 

  20 ოქტომბერი 2012

კომპანიის რეგისტრაცია ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში

ჩვენი კომპანია თავის კლიენტებს სთავაზობს კომპანიის რეგისტრაციის სერვისს ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში.


  16 აგვისტო 2010

ელექტრონული კონსულტაცია

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ კონსულტაციებს ელექტრონულ რეჟიმში. მოგვწერეთ თქვენი პრობლემის მოკლე მიმოხილვა, და მიიღეთ კვალიფიციური პასუხი მოკლე დროში.