სიახლე

 

ამოქმედდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ახალი საძიებელი. გადაწყვეტილებათა სანახავად ეწვიეთ შემდეგ ბმულს:

 

 

 

 

 

 

 

 

             სასარგებლო ბმულები

 

             - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

             - საქართველოს უზენაესი სასამართლო

             - საქართველოს პარლამენტი

             - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

             - საქართველოს პრეზიდენტი

             - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

             - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

             - საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო

             - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

             - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

             - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

             - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

             - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია

             - საერთაშორისო ადვოკატთა ასოციაცია

             - ყოველდღიუსრი სასარგებლო ინფორმაცია იურისტებისათვის